Forside

Ældre Klubben

Erritsø

Velkommen til Ældre Klubben Erritsø.


Ældre Klubben Erritsø, der oprindelig hed Ældre Klubben Røde Banke, startedei januar 1987, på fritidshjemmet Rødebanke.

Den 17. august 2015, flyttede klubben klubben til lokaler på Øster Elkær, Errisø Bygade nr. 85. Den sidebygning vi har fået lokaler i, er blevet døbt, Det Gule Palæ.

Ældreklubben er en selvstændig klub, med egen økonomi.

Klubben drives hverdagen af et klubråd på 7 medlemmer, der er valgt på klubbens generalforsamling. Derudover er der forskellige udvalg, der hlælper klubrådet med at få aktiviteterne til at fungerer hverdagen.

Klubrådet modtager gerne forslag og ideer til at få nogle gode aktiviteter og hyggestunder på klubdagene. også gerne ideer der ikke har været prøvet før.


Udover de faste daglige aktiviteter er der banko en gang om måneden. Der bliver også arrangeret fester, udflugter, foredrag og gymnastik. Der er gymnastik 1 gang om ugen, med professionel instruktør.

Vores aktivitetskalender kan der klikkes ind på, på en anden side, følg med der, om hvad der sker i klubben.

Erritsø Bygade 85a, 7000 Fredericia

Mobilnr.: 29841900

Mail: solskin.1987@hotmail